برای من دیدن این عکسا یه دنیا خاطرات همراه داره

....

 خانه تکانی عید نوروز, کاریکاتور خانه تکانی, خانه تکانی نوروز

 

تو این ایام خونه تکونی چه خوبه یه نگاهی به قلبامون بندازیم

کمی اونا رو هم گرد گیری کنیم

تصاویری زیبا و شگفت انگیز از معجزه های خداوند

تصاویری زیبا و شگفت انگیز از معجزه های خداوند

تصاویری زیبا و شگفت انگیز از معجزه های خداوند

تصاویری زیبا و شگفت انگیز از معجزه های خداوند

تصاویری زیبا و شگفت انگیز از معجزه های خداوند

تصاویری زیبا و شگفت انگیز از معجزه های خداوند

 اگه "به اضافه ی "خدا باشی میتونی " منهای " همه چیز زندگی کنی ...

 

اگر ذره بین نگاه قوی باشد

 

در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود ...

بیشتر بخوانید . . .

 

بار خدایا ... از کوی تو بیرون نرود پای خیالم .. نکند فرق به حالم ..

چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی ..

نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی  .

بیشتر بخوانید . . .

 

fathers_not_your_mother_19.jpg

fathers_not_your_mother_21.jpg

fathers_not_your_mother_22.jpg

fathers_not_your_mother_26.jpg

fathers_not_your_mother_29.jpg

fathers_not_your_mother_35.jpg

fathers_not_your_mother_37.jpg

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮﻡ ! ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﻢ ! ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﺁﯾﻢ ! ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭘﯿﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺪﺍﯾﯽ ... ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻮﯾﺒﺎﺭ ﺭﮒ ﻫﺎﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﯽ! ﺩﺭ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻫﺮ ﺗﭙﺶ ﺩﻟﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ! ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﻌﺒﻪ ﭼﺮﺍ؟ ! ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﻨﯽ ... ﺳﺮ ﮔﺸﺘﮕﯽ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎ ﭼﺮﺍ؟ ! ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻨﯽ ... ﺩﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺋﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽ ﮐﺮﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﭼﺮﺍ؟ ! ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﻨﯽ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ, ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ، ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ,ﺳﻼﻣﺘﯽ, ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺁ ﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ . ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻟﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻦ .... ﺍﻟﻬﯽ ﺁﻣﯿﻦ ........